KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Sponsorer til jeres klub!

Sådan får I sponsorer til jeres klub!

Af klubvind.dk

KlubVind har indgående kendskab til sponsoraftaler og påtager sig gerne opgaven med at indgå aftaler på vegne af den enkelte forening. I kan som forening også selv være opsøgende.

KlubVind har en ambition om at vækste foreningslivet og giver i dette blogindlæg gode råd til sponsorater. Fundraising er en forudsætning for, at den enkelte idrætsforening kan drive og udvikle sine aktiviteter – klubben er nødt til at få penge ind i kassen! KlubVind leverer en platform til salg af online støttelotterier med henblik på at hjælpe klubberne til bedre økonomi gennem sponsorater. Støttelotterier gør det muligt for mindre erhvervsdrivende at give et bidrag og støtte jeres forening. Sponsorater giver friheden til, at klubben kan benytte de indsamlede midler efter eget ønske – så længe de kommer medlemmerne til gode!

Lokale virksomheder er oplagte sponsorer

Mange erhvervsdrivende vælger at støtte det omkringliggende foreningsliv, ofte med det formål at reklamere for deres egen virksomhed og understøtte befolkningsudviklingen i et mindre lokalsamfund. Et blomstrende foreningsliv kan være med til at puste liv i nærområdet og skabe øget grundlag for økonomisk aktivitet, hvilket er en forudsætning for, at lokale virksomheder kan overleve.

Klubben kan i første omgang opsøge lokale virksomheder, enten fysisk, telefonisk eller via mail med henblik på at tiltrække nye sponsorater. I kan også overveje at lave opslag på de sociale medier. Det er en fordel at række ud til ens netværk i området, da gode personlige relationer er med til at fremme etableringen af sponsoraftaler. I skal desuden argumentere for, at sponsorerne (f.eks. den lokale butik eller frisørsalon) gør reklame for deres egen forretning ved at donere til støttelotteriet og potentielt tiltrække nye kunder og øget indtjening.

OBS: Vær opmærksom på, at sponsorater inden for samme branche kan udelukke hinanden

En sponsoraftale med Virksomhed A kan indebære, at klubben ikke må indgå aftaler med Virksomhed B inden for samme branche. Dette gør sig typisk gældende inden for større kædeforretninger, men der skal være åbenhed omkring, hvorvidt en sponsoraftale med en bestemt virksomhed ekskluderer aftaler med konkurrenter på markedet.

KlubVinds hurtige guide til at få en sponsoraftale i hus!

1. Giv et godt indtryk af jeres forening!

2. Identificer og opsøg eventuelle sponsorer

3. Følg op på sponsoraftaler

4. Vær synlig i lokalsamfundet

  1. Giv et godt indtryk af jeres forening! Overvej at lave en præsentation, der beskriver jeres idrætsforening, dens mål, værdier, resultater og hvordan indgåelse af en sponsoraftale vil kunne være med til at vækste foreningen og gøre en forskel for medlemmerne og lokalsamfundet. Husk at have opdateret jeres hjemmeside for netop at give indtryk af, at I er en aktiv idrætsforening!


  2. Identificer og opsøg eventuelle sponsorer Lav en brainstorm på hvilke virksomheder eller organisationer, der har en interesse i eller fordele ved at sponsorere jeres idrætsforening. Tag kontakt via telefon, e-mail eller personlige møder for at præsentere jeres forening og sponsormuligheder, fx tryk på trøjer, banner i hallen eller synlighed ifm. et støttelotteri. Ha’ fokus på at skabe de gode relationer til sponsorerne – dette øger sandsynligheden for, at de er villige til at indgå et sponsorsamarbejde. Gør lokale virksomheder bevidste om, at de har fordele ved at blive sponsorer for jeres idrætsforening, f.eks. mulighed for synlighed og omtale på de sociale medier og ved arrangementer.


  3. Følg op på sponsoraftaler Følg op på de potentielle sponsorer, som I har kontaktet, for at sikre, at de har forholdt sig til muligheden for at støtte jeres forening. Det opfølgende arbejde resulterer ofte i, at en sponsoraftale bliver indgået! Når aftalen er indgået, er det vigtigt, at I opretholder en god kommunikation med sponsorerne og sikrer, at sponsorerne oplever de fordele, de blev præsenteret for.


  4. Vær synlig i lokalsamfundet Arrangér begivenheder og støttelotterier, der tiltrækker opmærksomhed fra lokalsamfundet og eventuelle sponsorer. Det er vigtigt, at det eksisterende samfund kender til netop jeres forenings eksistens. Opbyg relationer med lokale virksomheder, da de meget ofte har en stærk vilje til at støtte op om det lokale samfund. Generel synlighed i lokalområdet kan kaste nye sponsorer af sig! Det er vigtigt, at foreningen er tålmodig og vedholdende, da det kan tage tid at etablere sponsoraftaler. Vær opmærksom på at pleje relationer til nuværende sponsorer og opretholde det positive ry for at tiltrække nye på sigt.


Om KlubVind

KlubVind har til formål at hjælpe idrætsforeninger til en styrket økonomi. Vi tilbyder en online platform, som idrætsforeningerne kan benytte til at sælge støttelotterier, støttet af sponsorer, med henblik på at skabe indtægt. Den enkelte forening kan selv finde sponsorer eller overlade opgaven til KlubVind. KlubVind har et indgående kendskab til fundraising i foreninger og sponsoraftale og trækker på et stort netværk. Vi hjælper gladeligt jeres forening ved aftale! Kontakt Mads Hulgaard på telefon 25101820 ved spørgsmål om online støttelotterier og muligheder for fundraising i idrætsforeningen. KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledet af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind starter i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Gennem foreningsarbejdet opstod udfordringer med at dække de daglige udgifter og samtidig finansiere nye projekter for klubben. Kombineret med en stilling indenfor lotteri-sektoren opstod ideen om at digitalisere foreningslotterierne – resultatet blev KlubVind. Siden da har virksomheden udviklet sig til at omfavne flere forskellige initiativer, der alle har til formål at styrke idrætsforeninger.

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email