Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Simpelt lotteri
Kr. 20.000,- til jeres klubkasse. Passer godt til mindre amatørforeninger, der f.eks. ønsker at sende et hold på en udlandstur.

Standard lotteri
Kr. 100.000,- til jeres klubkasse. Passer til professionelle foreninger eller foreninger med flere underafdelinger (fodbold, håndbold, svømning…), der går sammen for at finansiere noget større.
*Særlige regler gælder, kontakt os for nærmere info. 

Pro lotteri
Kr. 1.000.000,- til jeres klubkasse. Passer til  store professionelle foreninger og paraplyorganisationer med mange foreninger under sig.
*Særlige regler gælder, kontakt os for nærmere info. 

Et lotteri må maksimalt vare 2 måneder. Der er ingen minimumsgrænse. Med mindre din forening har en særlig begrundelse, anbefaler vi at udnytte alt tiden, da det forøger chancen for at sælge lodderne. 
Et eksempel på en særlig begrundelse kunne være, at en forening gerne vil holde et lotteri over en weekend i forbindelse med et mesterskab eller en anden begivenhed.

KlubVinds lotterier er designet til at blive delt online. Ved at sprede budskabet via jeres nyhedsmails og på eksempelvis Facebook, kan foreningen nå sine omgivelser med lille indsats. Et par delinger er dog ikke tilstrækkeligt, da delingerne hurtigt forsvinder i mængden af Facebook-opslag. Der skal deles ofte, og jo større rækkevidde delingerne har, desto større er chancen for at finde deltagere. KlubVind guider og rådgiver foreningen i denne opgave.

Er du i tvivl om hvordan du deler din forenings lotteri? Se videoguide til deling på sociale medier via computer og smartphone.

I foreningens lokalmiljø er der oftest virksomheder, som gerne vil give præmier i bytte for reklame, eller ligefrem betale lotteriets pris for at blive hovedsponsor. Vi anbefaler at et medlem fra foreningen besøger virksomhederne for at finde præmier. Alternativt kan man ringe ud. 

*Vi kan nogle gange hjælpe, men særlige regler gælder. Kontakt os for nærmere info. 

Formålet med vores støttelotterier er, at støtte foreningslivet. KlubVind udbyder lotterier til almennyttige danske foreninger. Ifølge Spillemyndigheden er det foreninger, hvis formål er velgørende eller på anden vis almennyttigt. Af denne grund kan politiske foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner ikke afholde lotteri hos KlubVind.

Lotteri
KlubVind leverer din forenings lotteriside; med titel, klubbens logo og underside til administration. KlubVinds løsning giver din forening en løsning der håndterer betalingen inkl. bank gebyrer ifm. salg af lodder. KlubVind sikre udsendelse af lodmails til deltagerne og vindertrækning. Klubben/foreningen står selv for at finde præmier til lotteriet gennem sponsorer eller på anden vis.

Lotteri + præmier
KlubVind leverer lotterisiden med titel, klubbens logo og underside til administration. KlubVinds løsning giver din forening en løsning der håndterer betalingen inkl. bankgebyr ifm. salg af lodder, udsendelse af lodmails til deltagerne og vindertrækning. KlubVind forsyner lotteriet med et på forhånd fastsat antal præmier, som enten kan udgøre en del af præmiepuljen eller hele præmiepuljen.
*Særlige regler gælder. Kontakt os for nærmere info. 

Lotteri til kr. 20.000,-
Vi anbefaler en samlet præmieværdi på minimum kr. 8.000,-

Lotteri til kr. 100.000,- 
Vi anbefaler en samlet præmieværdi på mimimum kr. 30.000,-

Vores erfaring er at foreningerne ofte er overrasket over hvor nem præmiepuljen er at nå.
Ifm. tidligere lotterier har vi oplevet overraskelse fra foreningerne, da den anbefalede samlede præmieværdi har været let at nå.
Samtidigt kna et støttelotteri være en god måde, at pleje og vedligeholde sig sponsor-pipeline. 

Lotteri til kr. 20.000,-
Foreningen skal blot informere Spillemyndigheden om lotteriet. Se mere her.

Lotteri til kr. 100.000,-
Foreningen skal ansøge hos Spillemyndigheden for at afholde lotteri. Behandlingstiden er 4 uger. Se mere her.
*Særlige regler gælder kontakt os eller spillemyndigheden for nærmere info. 

Du kan let dele foreningens/klubbens lotteri via deleknapperne på lotterisiden. Følgende links forklarer deling på hhv. computer og smartphone.

Når lotteriet er afsluttet, kan vindernumrene ses på jeres klubs lotteriside. Hvis det ønskes, sender vi jer ligeledes et ark med de udtrukne numre.
Tip: Brug cmd + F (mac) eller ctrl + F (PC) til at søge udvalgte numre frem inde på lotterisiden.