KlubVind

KlubVind

KlubVind News

SoMe i foreningen

Mange idrætsforeninger har haft held med at vækste deres klub via øget synlighed på de sociale medier.

KlubVind giver en række gode råd til effektiv kommunikation i foreningslivet.

Af KlubVind.dk

Sociale medier, som Facebook, Snapchat og Instagram, er fantastiske redskaber til at række ud til medlemmer, frivillige og beboere i lokalsamfundet, der kan have en interesse i at engagere sig i foreningen.

Hyppige opslag på de sociale medier bevirker, at din forening får større synlighed lokalt og derigennem får lettere ved at tiltrække nye medlemmer og frivillige.

1)  Tydeliggør klubbens styrker

Din idrætsforening er god til en masse, og det handler om slå sig på de ting, som lykkes godt i foreningen. Opslag, der understreger klubbens styrker, kompetencer og værdier, virker tiltrækkende på modtagerne. De gode fortællinger bevirker, at flere frivillige og medlemmer aktivt tilvælger din forening.

Du skal som foreningsaktive være skarp på at fortælle i opslagene om hvad de lokale får ud af et medlemskab i din idrætsforening. De kan f.eks. blive en del af en aktiv klub med mange aktiviteter og et stærkt sammenhold.

Du kender din klub indgående og er derfor ekspert i at beskrive denne i positive vendinger – den positive beskrivelse af klubben kan med fordel understøttes via interviews fra foreningsaktive og videoer fra dagligdagen.

Eksempler på positive styrker i en idrætsforening:
Mangfoldighed og rummelighed, mange medlemmer og frivillige, et stærkt fællesskab, gode idrætsfaciliteter og fleksibilitet.

 

2) Tilpas kommunikation til målgruppen

Din idrætsforening skal tilpasse sin kommunikation til målgruppen, som har betydning for valget af mediet og sprogbrugen.  Ældre mennesker har en tendens til blot at være på Facebook, mens børn og unge typisk også befinder sig på Snapchat og Instagram. LinkedIn kan anvendes som til at række ud til de lokale virksomheder og erhvervsdrivende.

Den enkelte forenings målgruppe skal kunne identificere sig med selv med det content, som bliver offentliggjort på de sociale medier. Du skal være opmærksom på medie og udtryk i dine SoMe-opslag og gør dig klare overvejelser om, hvordan målgruppen vil tage imod indholdet. Billeder og videoer er effektive virkemidler, som resulterer i flere likes og større eksponering, men disse skal også være relevante for opslagets målgruppe.

 

3) Lav hyppige og fængende opslag

Opdater jævnligt Facebook, Instagram eller Snapchat med aktuelle begivenheder og aktiviteter fra klubben. Det er vigtigt at holde gang i sine sociale medier, hvor din idrætsforening minimum poster et opslag én gang i måneden og meget gerne hyppigere.

KlubVind anbefaler, at din idrætsforening får taget nogle billeder fra træningen, optager videoer fra stævner eller interviewer nogle aktive medlemmer, som fortæller om hverdagen i foreningslivet. Opslag, der siger noget om hverdagen i klubben, vil ofte få flere likes og række ud til endnu flere i dit lokalområde.

 

4) Lav opslag i lokalgrupperne

KlubVind anbefaler, at din forening melder sig ind i lokale Facebook grupper og poster opslag. Det er netop vigtigt, at nyheder om klubbens aktiviteter bliver lagt ud på platforme, hvor befolkningen i lokalområdet begår sig – din forening kan derigennem bedre oplyse de lokale om aktuelle begivenheder og erhverve sig nye medlemmer og frivillige.

 

KlubVind kan hjælpe din idrætsforening med SoMe

Det er enkelt og gratis at komme i gang med at benytte sig af de sociale medier. Idrætsforeninger, der er synlige på de sociale medier, er bedre til at rekruttere nye medlemmer og frivillige, da de via opslagene får større eksponering i lokalområdet.

Vi anbefaler, at din idrætsforening jævnligt opdaterer de sociale medier med aktuelle begivenheder og hverdagens positive historier.

KlubVind vil gerne hjælpe din idrætsforening til synlighed og eksponering på de sociale medier. Du skal være meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende dialog om SoMe.

 

 

Om KlubVind

KlubVind har som mål at styrke idrætsforeningernes økonomi. Vi tilbyder en online platform, som idrætsforeninger kan bruge til at sælge støttelotterier, støttet af sponsorer, med henblik på at skabe indtægt. Foreningen kan enten finde sponsorer selv eller overlade opgaven til KlubVind. Med omfattende erfaring inden for fundraising og sponsoraftaler hjælper vi gerne jeres forening!

KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledet af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind begyndte i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Udfordringer med at dække daglige udgifter og finansiere nye projekter ledte til ideen om at digitalisere foreningslotterierne, hvilket resulterede i KlubVind. Virksomheden har siden udviklet sig med flere initiativer med det formål at styrke idrætsforeninger.

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Ved spørgsmål om online støttelotterier og fundraisingmuligheder i idrætsforeningen, kontakt Mads Hulgaard på telefon 25101820 eller mail mh@klubvind.dk.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email