KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Skab gode rammer for bestyrelsen

Frivillige kræfter – udøvende trænere og bestyrelsesmedlemmer – er en forudsætning for, at foreningslivet kan blomstre. Mange danskere har et ønske om at blive frivillige, men de fleste efterspørger, at det frivillige arbejde skal være nemt og enkelt at gå til.

Af Emma Gerken – Eg@klubvind.dk

Flere idrætsforeninger oplever udfordringer med at få besat kassererposten. Det skyldes særligt, at mange har en forventning om, at denne rolle er tidskrævende og forbundet med administrativt bøvl.

KlubVind har introduceret et shopmodul for at skabe et hurtigere overblik over tilmeldinger og betalinger i det frivillige foreningsarbejde. Shoppen er med til at frigive tid og ressourcer i den enkelte bestyrelse – og gør det mere attraktivt at påtage sig kassererrollen. Når idrætsforeninger afholder online støttelotterier via KlubVind, får de samtidig adgang til shoppen, hvor salg og tilmeldinger automatisk bliver registreret.

 

KlubVind gør det frivillige bestyrelsesarbejde lettere

Shoppen giver et hurtigt overblik over tilmeldinger og er med til at lette administrative byrder ved foreningsarbejdet. Den bestyrelsesansvarlige kasserer modtager en liste med tilmeldinger, når holdene er blevet fyldt op – og vedkommende skal blot forholde sig til én indbetaling.

Den enkelte idrætsforening benytter shoppen til at sælge merchandise og events. Digitalisering af shoppen betyder, at den enkelte idrætsforening har større succes med at række ud til potentielle medlemmer og sponsorer. KlubVind sørger for, at den enkelte idrætsforening får adgang til en shop i forlængelse af en platform til det online støttelotteri. Klubben må gerne fortsætte med at benytte sig af shoppen efter, at lotteriet er slut!

 

KlubVinds Shopmodul er en fleksibel løsning, der sparer de frivillige for tidskrævende arbejde og frustrationer – og dermed frigiver tid til andre vigtige opgaver i bestyrelsen. Det er nødvendigt i en tid, hvor idrætsforeninger i stigende grad skal forholde sig til flere lovgivningskrav og har udfordringer med at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. De administrative frivillige får via Shoppen et lynhurtigt overblik over tilmeldinger og betalinger. Shoppen bevirker, at klubben får sine penge ind på effektiv og korrekt vis – det bliver lettere at opdage medlemmer, som mangler at betale kontingent.

 

KlubVinds guide til frivillighed i bestyrelsesarbejdet

  • Lettere administration: Færre administrative opgaver gør det lettere at tiltrække og fastholde frivillige bestyrelsesmedlemmer. Mange frivillige har i forvejen en travl hverdag og ønsker at tilgå foreningsarbejdet på en nem og fleksibel måde. Fleksibilitet og nemme løsninger i bestyrelsesarbejdet er med til at værne om de frivillige.

  • God kultur i foreningslivet: Skab en god kultur i klubben – det er med til at motivere de frivillige! Det er vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer føler sig anerkendte og inkluderede. Vær opmærksom at anerkende de frivilliges indsats, f.eks. igennem sociale aktiviteter.

  • Kommunikation: Brug forskellige kommunikationskanaler såsom sociale medier, nyhedsbreve og personlig kontakt til at række ud til potentielle frivillige. Husk at argumentere for, at bestyrelsen varetager mange vigtige funktioner og er en nødvendighed for, at den enkelte idrætsforening kan drifte og udvikle sig.

  •  

Kort om KlubVind og online støttelotterier

KlubVind tilbyder en online platform med støttelotterier til idrætsforeninger og klubber. Formålet med det online støttelotteri er at skaffe indtægter til klubbernes drift og aktiviteter til medlemmerne.

Idrætsforeningerne kan selv opsøge sponsorer eller overlade opgaven med at indgå sponsoraftaler til KlubVind, som har indgående kendskab til foreningslivet og trækker på et stort netværk.

 

Online støttelotterier har en række fordele:

  • Tidsbesparende: Klubben slipper for at sælge fysiske støttelotterier fra dør til dør.

  • Klimavenlighed: Intet forbrug af pap og papir ved online støttelotterier.

  • Større overskud: Online støttelotterier giver et større økonomisk overskud for den enkelte klub.

  •  

Historien om KlubVind starter i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Gennem foreningsarbejdet opstod udfordringer med at dække de daglige udgifter og samtidig finansiere nye projekter for klubben. Kombineret med en stilling indenfor lotteri-sektoren opstod ideen om at digitalisere foreningslotterierne – resultatet blev KlubVind. Siden da har virksomheden udviklet sig til at omfavne flere forskellige initiativer, der alle har til formål at styrke idrætsforeninger.

 Kontakt Mads Hulgaard, telefon 25101820 eller mail mh@klubvind.dk ved spørgsmål om online støttelotterier og muligheder for fundraising i idrætsforeningen.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email