Lotteriside

Administrationsside

Her kan du se et eksempel på siden, som live viser lodsalget for din forening. Siden er normalt beskyttet, så kun din forening har adgang.

Knappen ‘Generer PDF oversigt' skaber et mere detaljeret dokument omkring salget, der også tjener som opgørelsen af lotteriet, når salgsperioden er slut.

Knappen ‘Generer PDF lodbreve' skaber et dokument med alle lodkøberne i lotteriet. Lodbrevene bruges til fysisk print af deltagernes lodder efter lotteriafslutning.