KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Øget trivsel i foreningslivet

Glade medlemmer er et must for en idrætsforening!

 

Af KlubVind.dk

 

Vi bliver glade af at bevæge os og indgå i fællesskaber med andre. KlubVind giver en guide til hvordan din forening kan sætte trivslen hos medlemmerne i vejret.

 

Foreningslivet styrker børn og unge

Trivsel i foreningslivet er vigtigt.

Børn og unge søger til og bliver fastholdt i de foreningerne, hvor medlemmerne har det godt. Idrætsforeninger har mulighed for at påvirke den yngre målgruppe i positiv retning ved at tilbyde stærke fællesskaber og give dem muligheden for at møde engagerede frivillige. Deltagelse i idrætsaktiviteter modvirker ensomhed og er godt for den enkeltes mentale og fysiske sundhed. Trænere i foreningslivet er med til at spotte børn og unge i mistrivsel.

 

Gode råd til at fremme trivslen i din idrætsforening:

 

1)    Engagér trænerne

Giv trænerne de bedste vilkår for at engagere sig i foreningens børn og unge. Nogle børn kan savne voksenkontakt og blomstrer op, når en frivillig er nærværende over for dem. Klæd trænerne i din forening godt på til opgaven med at støtte og opmuntre de mindste medlemmer.

 

2)    Løft det sociale fællesskab

Styrk fællesskabet, både på og uden for banen. Et godt socialt fællesskab er bærende element i forhold til at fastholde medlemmer og frivillige – man har en tendens til at vedblive med at være i de sociale sammenhænge, hvor man trives og føler sig værdsat for sin person. Du kan i din forening arrangere fællesarrangementer hvor medlemmerne bliver knyttet tættere til hinanden.

 

3)    Skab gode vilkår for frivilligheden i din forening

Frivilligt arbejde fremmer trivsel og styrker livskvaliteten hos den enkelte. De frivillig er en forudsætning for, at foreningerne kan tilbyde meningsfulde idrætsaktiviteter til stor glæde for medlemmerne. Din forening hjælper både de frivillige og medlemmerne ved at skabe nogle gunstige vilkår for frivillighed.

 

Læs KlubVinds guide til frivillighed: 

https://klubvind.dk/at-tiltraekke-og-fastholde-frivillige/

 

4)    Vær en inkluderende forening

Ha’ plads til medlemmer med særlige behov – husk altid at se mennesket før eventuelle diagnoser!

Alle medlemmer i foreningen skal føle, at de er vigtige og værdsatte for deres indsats på holdet. Vær opmærksom på medlemmer, som har en tendens til at isolere sig selv fra holdkammeraterne. De skal have en ekstra hjælpende hånd i forhold til at komme ind i fællesskabet.  Alle – frivillige, trænere, bestyrelsesmedlemmer – kan bidrage til en foreningskultur, hvor man er opmærksom på trivsel og inklusion.

 

5)    Tal ud om eventuelle konflikter

Konflikter kan opstå i bestyrelsen, på banen og mellem én træner og ét medlem.            

Konflikter i en idrætsforening forekommer som en naturlig del af, at mennesker har forskellige holdninger til samarbejdet omkring ét fælles projekt. Uenigheder kan dog håndteres på en konstruktiv måde. Undgå at eventuelle uenigheder forplanter sig i langvarige konflikter, som kan påvirke hele idrætsforeningen negativt – tal ud om det i tide!

 

Håndtering af konflikter mellem voksne:

Du kan selv gøre en indsats for, at konflikter i idrætsforeningen ikke bliver optrappet.  Forsøg at lytte til modpartens argumenter, bevar roen og undgå negativt kropssprog. Giv plads til at være uenige og undlad at bære nag efter, at konflikten er blevet løst.

 

Håndtering af konflikter mellem børn:

Konflikter som opstår på banen er ofte nemmere at løse. De er ofte kortvarige og kan skyldes, at nogle føler sig uretfærdigt behandlet under kampen. Børnene kommer hurtigt videre i livet. Trænere kan konstruktivt anvende disse konflikter til at lære børnene sociale spilleregler og styrke deres evne til at sætte sig i andre menneskers følelser og intentioner.

 

 

 

Om KlubVind

KlubVind har som mål at styrke idrætsforeningernes økonomi. Vi tilbyder en online platform, som idrætsforeninger kan bruge til at sælge støttelotterier, støttet af sponsorer, med henblik på at skabe indtægt. Foreningen kan enten finde sponsorer selv eller overlade opgaven til KlubVind. Med omfattende erfaring inden for fundraising og sponsoraftaler hjælper vi gerne jeres forening!

KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledet af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind begyndte i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Udfordringer med at dække daglige udgifter og finansiere nye projekter ledte til ideen om at digitalisere foreningslotterierne, hvilket resulterede i KlubVind. Virksomheden har siden udviklet sig med flere initiativer med det formål at styrke idrætsforeninger.

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Ved spørgsmål om online støttelotterier og fundraisingmuligheder i idrætsforeningen, kontakt Mads Hulgaard på telefon 25101820 eller mail mh@klubvind.dk.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email