KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Forårslotteri

Af KlubVind.dk

Skal din forening have stablet et online støttelotteri på benene efter påsken?

KlubVind kan hjælpe din forening med at komme med på den digitale fundraisingsbølge. Vi leverer en individuel side til den enkelte forening, hvorfra jeres støttelotteriet løber af staben. Salget af lodsedler foregår via denne online platform.

KlubVind introducerede i 2019 en online platform til støttelotterier med henblik på at skabe bedre betingelser for fundraising i foreningslivet. Elev-Nye Idrætsforening skal afholde sit tredje støttelotteri. Fundraising styrker foreningen og gør det muligt at få råd til nyt udstyr og aktiviteter. Hvis din forening påtænker at søge midler hos fonde, så har I større sandsynlighed for at få medhold i jeres fondsansøgning, hvis I på forhånd har indsamlet midler på egen hånd.

Med hjælp fra KlubVind kan din forening hurtigt få indsamlet mange fine sponsorpræmier.

 

• KlubVinds støttelotteri frigiver tid og ressourcer: I slipper for at sende frivillige på gaden for at sælge lodsedler. Salget af lodder foregår online, og KlubVind ordner de praktiske opgaver som trækning af vinder, regnskab og hjælper med anmeldelse af lotteriet til Spillemyndigheden.

• Bedre mulighed for at tiltrække sponsorater og købere af lodsedler: Den enkelte forening får via det online støttelotteri mulighed for at tiltrække flere sponsorer og købere. Sponsorerne har mulighed for at donere præmier og gevinster efter egen evne, hvilket muliggør, at mindre erhvervsdrivende i lokalsamfundet også har mulighed for at støtte op om klubben. De enkelte sponsorer får trykt deres logo på platformen for det online støttelotteri.

• Ansvar for klimaet: KlubVinds støttelotteri tager hensyn til miljøet. Idrætsforeninger sparer forbrug af pap og papir. Foreningslivet kan bidrage til at mindske udledningen af CO2 og være forbilleder for børn og unge.

Om KlubVind

KlubVind har som mål at styrke idrætsforeningernes økonomi. Vi tilbyder en online platform, som idrætsforeninger kan bruge til at sælge støttelotterier, støttet af sponsorer, med henblik på at skabe indtægt. Foreningen kan enten finde sponsorer selv eller overlade opgaven til KlubVind. Med omfattende erfaring inden for fundraising og sponsoraftaler hjælper vi gerne jeres forening!

KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledet af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind begyndte i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Udfordringer med at dække daglige udgifter og finansiere nye projekter ledte til ideen om at digitalisere foreningslotterierne, hvilket resulterede i KlubVind. Virksomheden har siden udviklet sig med flere initiativer med det formål at styrke idrætsforeninger.

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Ved spørgsmål om online støttelotterier og fundraisingmuligheder i idrætsforeningen, kontakt Mads Hulgaard på telefon 25101820 eller mail mh@klubvind.dk.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email