KlubVind

KlubVind

KlubVind News

For meget bureaukrati i foreninger

Administrativt arbejde og bureaukrati fylder meget blandt formændene, kassererne og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ude i foreningerne, kommer det frem i en rapport fra Kulturministeriet

Rapporten har bygget på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse og en åben høring med mulighed for at skrive til en mailpostkasse hos Kulturministeriet. Undersøgelsens formål har været at finde frem til, hvordan frivillige og foreningsaktive oplever regler, procedurer og andre tidskrævende opgaver. Overordnet set har de frivillige oplevet følgende vanskeligheder:

Mange administrative udfordringer

  • Det er tidskrævende og dyrt at have en foreningskonto i et pengeinstitut
  • Ansøgninger om tilskud og ansøgninger om lokaler hos kommunerne er tidskrævende og besværlige
  • Medlemsregistrering hos både kommuner og organisationer er omstændigt

Det er svært at fastholde og rekruttere nye frivillige

  • Mange foreninger har oplevet et generationsskifte og således mødt et kulturskifte ift. frivillighed. Yngre opfatter foreningslivet anderledes og opfatter foreningen på lige niveau med fitnesscentre og forventer en service.
  • Corona har også påvirket, at flere prioriterer hjemmet frem for at være frivillig træner.

Relevante ministerier og KL vil fjerne byrder for foreningslivet

Kulturministeriet vil indkalde til møder med foreningslivets organisationer, relevante ministerier og Kommunernes Landsforening om at fjerne byrder for foreningslivet. Bl.a. et samarbejde med Erhvervsministeriet for at fjerne hvidvaskreglerne, og de er også i færd med at afsøge muligheden for, om der kan komme en digital indgang for foreningers ansøgninger til kommuner om events.

 

Undersøgelsen er gennemført af Kulturministeriet med hjælp fra Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Folkeoplysnings Fællesråd. Der er besvarelser fra foreninger fra alle landets kommuner og besvarelser fra alle aldre. Foreningerne har spændt bredt – lige fra idrætsforeninger, til spejderforeninger til sociale foreninger.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email