KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Førstehjælp i foreningslivet

Førstehjælp i foreningslivet

Af KlubVind.dk


Hvad gør din idrætsforening, hvis ulykken rammer på kunstgræsbanen?

Førstehjælp er en nødvendig kompetence i foreningslivet. Det er vigtigt, at din forening kan handle hurtigt og korrekt, hvis I skulle opleve en forstuvet ankel på fodboldbanen, et hjertestop under en håndboldkamp eller et ildebefindende blandt publikum.

Idrætsforeninger drager omsorg over sine foreningsaktive ved at tilbyde dem et førstehjælpskursus. Frivillige kræfter efterspørger og værdsætter i høj grad et førstehjælpskursus – de bliver mere loyale over for klubben, når bestyrelsen tager sundhed og sikkerhed alvorligt.

KlubVind kan hjælpe idrætsforeninger med finansiering af et førstehjælpskursus via afholdelse af et online støttelotteri med sponsorpræmier. Støttelotteriet har til formål at indsamle midler til den enkelte idrætsforening, f.eks. til at købe førstehjælpskurser. Vi kan ligeledes hjælpe med at holde styr på klubbens tilmeldinger til førstehjælpskurset via vores gratis shopmodul.

Førstehjælp er vigtigt i idrætsverdenen

I kan som foreningsaktive blive i stand til at redde menneskeliv, forebygge ulykker og håndtere mindre skader gennem deltagelse i et førstehjælpskursus. Solide førstehjælpskompetencer øger trygheden og sikkerhed i den enkelte idrætsforening og i det omkringliggende lokalsamfund. I undgår at gå i panik og minimere risikoen for alvorlige skader, hvis I skulle opleve ulykker eller kritisk sygdom på boldbanen.

Evnen til at yde førstehjælp er ligeledes en kompetence, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge, både i foreningslivet, i fritiden og på arbejdspladsen og i skolen.                              

Mange idrætsforeninger er lokaliseret i små lokalsamfund – det er derfor ekstra vigtigt, at din forening klæder medlemmer og frivillige på til at kunne reagere hurtigt og korrekt ved kritiske hændelser, f.eks. et hjertestop.

Tips til at finde et førstehjælpskursus

KlubVind anbefaler, at din idrætsforening undersøger om udbyderen af et førstehjælpskursus i jeres lokalområde er certificeret af Dansk Førstehjælpsråd. Dette certifikat er et kvalitetsstempel for, at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau, og I vil efter gennemført uddannelse modtage et bevis jeres fra Dansk Førstehjælpsråd.

Efterspørg pædagogisk tilrettelagt undervisning:

I kan med fordele spørge ind til om instruktøren har erfaring med at formidle sin viden om førstehjælp til børn og unge. Nogle instruktører er gode til at gøre undervisningen spændende og relevant for de yngre aldersgrupper. Husk altid at fortælle, at I kommer fra en idrætsforening – det gør, at instruktøren bedre kan tilpasse sin undervisning til medlemmerne og de frivilliges behov. 

Vælg det rigtige førstehjælpskursus til din forening:

I kan typisk vælge mellem et livreddende førstehjælpskursus (basal genoplivning) samt et udvidet førstehjælpskursus (ofte fokus på idrætsskader, f.eks. en forstuvet ankel eller håndtering af snitsår osv.)

 

Spørg nærmere ind til forskellene hos den enkelte førstehjælpsudbyder i lokalområdet. Din forening vil uanset type af førstehjælpskursus lærer at håndtere en hjertestarter.

KlubVind anbefaler, at I som idrætsforening tager en dialog om jeres specifikke behov til et førstehjælpskursus. Det er vigtigt, at I skaber afklaring i foreningen om hvorvidt et livreddende førstehjælpskursus er tilstrækkeligt eller om I også har brug for at lære at håndtere akutte idrætsskader. Afstem med hinanden, hvad I gerne vil have ud af et førstehjælpskursus.

DGI og Røde Kors tilbyder førstehjælpskurser til foreninger:

DGI tilbyder førstehjælpskurser, som er målrettet til idrætsforeninger, både livreddende førstehjælp og idrætsskadekurser. De fleste lokalafdelinger i Røde Kors tilbyder ligeledes førstehjælpskurser til store hold, hvor overskuddet går til det sociale arbejde i lokalområdet.

Både DGI og Røde Kors’ førstehjælpskursus udbydes i henhold til retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd. Begge førstehjælpsudbydere afholder kurser mange steder i landet – KlubVind vil også gerne hjælpe din forening med at finde et førstehjælpskursus i dit omkringliggende område.

KlubVind linker her til de to førstehjælpsudbyderes hjemmeside.

Link til DGI’s førstehjælpskurser:

Vær klar til at yde førstehjælp eller håndtere en idrætsskade (dgi.dk)

Link til Røde Kors’ førstehjælpskurser:

Lær førstehjælp her | Kurser og viden om førstehjælp | Røde Kors (rodekors.dk)

 

 

Om KlubVind

KlubVind har som mål at styrke idrætsforeningernes økonomi. Vi tilbyder en online platform, som idrætsforeninger kan bruge til at sælge støttelotterier, støttet af sponsorer, med henblik på at skabe indtægt. Foreningen kan enten finde sponsorer selv eller overlade opgaven til KlubVind. Med omfattende erfaring inden for fundraising og sponsoraftaler hjælper vi gerne jeres forening!

KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledet af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind begyndte i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Udfordringer med at dække daglige udgifter og finansiere nye projekter ledte til ideen om at digitalisere foreningslotterierne, hvilket resulterede i KlubVind. Virksomheden har siden udviklet sig med flere initiativer med det formål at styrke idrætsforeninger.

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Ved spørgsmål om online støttelotterier og fundraisingmuligheder i idrætsforeningen, kontakt Mads Hulgaard på telefon 25101820 eller mail mh@klubvind.dk.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email