KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Digitale løsninger til foreningslivet

Digitale løsninger frigiver tid og ressourcer i foreningen.

I mange foreninger står generalforsamlingen snart for døren, og bestyrelser skal sætte retning for idrætsforeningernes økonomi. Tidspunktet er derfor oplagt til at diskutere, om jeres forening skal skaffe midler til udstyr og aktiviteter via KlubVinds støttelotteri.

Af klubvind.dk

KlubVind startede i 2019 med at tilbyde en online platform til støttelotterier. Konceptet fungerer ved, at salget af lodder foregår virtuelt i stedet for at involvere frivillige i dør-til-dør salg. Vi modtager løbende positive tilbagemeldinger fra bestyrelsesansvarlige i både store og små idrætsforeninger. KlubVind har en filosofi om, at det skal være nemt for klubberne at tilslutte sig den digitale version af støttelotteriet. Vi varetager derfor de praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af lotteriet.

“Et støttelotteri fra KlubVind….Det er lettere at afholde end vi troede” – Ronnie Terndrup, Todbjerg-Mejlby IF

En investering i foreningslivet!

KlubVinds støttelotteri tjener penge til klubben ved betydeligt mindre indsats og frigiver tid, så de frivillige kan tage hånd om andre opgaver. Færre administrative byrder er vigtige i en tid, hvor der er mangel på frivillige kræfter i foreningslivet.

KlubVind garanterer, at den enkelte klub aldrig får underskud på sit online støttelotteri – det er risikofrit, og I kan ikke miste penge! Den enkelte idrætsforening har mulighed for økonomisk overskud, men kan aldrig få tab på vores støttelotteri. Vi sørger for at tilbagebetale penge, hvis I ikke får nogen gevinster.

Sådan fungerer KlubVinds støttelotteri

KlubVind gør op med den gængse måde at samle penge sammen til klubben, hvor det tidligere primært har været dør-til-dør salg, der er blevet brugt. Vi leverer en online platform til afholdelse af støttelotterier og holder styr på de praktiske opgaver.

Det er nemt og enkelt at komme i gang:

  1. Bestyrelsen beslutter, at idrætsforeningen skal skaffe midler via KlubVinds støttelotteri.
  2. KlubVind leverer en individuel side til jeres forening.
  3. Lodsedlerne bliver solgt via jeres online side.
  4. Vindernumre bliver udtrukket og publiceret på fair og rimelig vis.
  5. KlubVind laver regnskab og hjælper med at anmelde lotteriet til Spillemyndigheden.

Præmier til lotteriet

Det er nemt at få præmier og sponsorgaver til sit lotteri, og lokale virksomheder er oplagte sponsorer! Mange erhvervsdrivende støtter op om det omkringliggende foreningsliv, ofte med det formål at reklamere for egen virksomhed og understøtte befolkningsudviklingen i et mindre lokalsamfund. Et blomstrende foreningsliv kan være med til at puste liv i nærområdet og skabe øget grundlag for økonomisk aktivitet, hvilket er en forudsætning for, at lokale virksomheder kan overleve. KlubVind kan også hjælpe klubben med at indgå sponsoraftaler.

Læs vores guide til sponsorater: Sådan får I sponsorer til jeres klub https://klubvind.dk/sponsorer-til-jeres-klub/

Fordele ved KlubVinds støttelotteri

Tid til andre opgaver: I slipper for at sende frivillige på gaden for at sælge lodsedler. Salget af lodder foregår online, og KlubVind ordner de praktiske opgaver såsom trækning af vinder, regnskab og hjælper med anmeldelse af lotteriet til Spillemyndigheden – I bliver fri for en masse arbejde!

  • Bedre mulighed for at tiltrække sponsorater og købere af lodder: Den enkelte forening får via det online støttelotteri mulighed for at tiltrække flere sponsorer og købere. Sponsorerne har mulighed for at donere præmier og gevinster efter egen evne, hvilket muliggør, at mindre erhvervsdrivende i lokalsamfundet også har mulighed for at støtte op om klubben. De enkelte sponsorer får trykt deres logo på det online støttelotteri – det tiltrækker naturligvis nye sponsorer!
  • Ansvar for klimaet: KlubVinds støttelotteri tager hensyn til miljøet. Idrætsforeninger sparer forbrug af pap og papir. Foreningslivet kan dermed bidrage til at mindske udledningen af CO2 og være forbilleder for børn og unge.
  •  
  • Din klub får en gratis shop: Idrætsforeningen får et gratis Shopmodul med KlubVinds støttelotteri. KlubVind sørger for at oprette en shop til jer, som I nemt og enkelt kan benytte til at sælge merchandise og events. Shopmodulet gør det lettere for jer at afsætte produkter og potentielt øge jeres indtægter. Der bliver automatisk lavet et regnskab, og I skal blot forholde jer til én indbetaling – dette gør rollen som kasserer betydeligt lettere!

Om KlubVind

KlubVind har til formål at hjælpe foreningslivet til en bedre økonomi, for eksempel igennem levering af en online platform til salg af støttelotterier og gennem vidensdeling. Sportsklubber giver udtryk for stor tilfredshed med KlubVind som leverandør på deres online støttelotterier.

KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledt af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind starter i Elev-Nye idrætsforening, hvor Mads er formand. Gennem foreningsarbejdet opstod der udfordringer ved at dække de daglige udgifter og samtidigt finansiere nye projekter for klubben. Kombineret med en stilling indenfor lotteri-sektoren, opstod idéen om at digitalisere foreningslotterierne – resultatet blev KlubVind. Siden da har virksomheden udviklet sig til at omfavne flere forskellige initiativer, der alle har til formål at stille idrætsforeninger stærkere.

Har I spørgsmål til KlubVind eller muligheden for at få et digitalt støttelotteri, er I velkomne til at kontakte Direktør Mads Hulgaard på telefon 25101820 eller mail: mh@klubvind.dk

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email