KlubVind

KlubVind

KlubVind News

De forskellige typer frivillige

Stor fokus på frivilligheden, og i Frivillighedsguiden 2022 er der bl.a. skrevet om mulighederne og udfordringerne i det frivillige arbejdsmiljø, forskellige frivillighedstyper og forskellige klubfællesskaber

Mange klubber er udfordret af rekruttering/fastholdelse af nye frivillige, håndtering af en ny klubkultur eller andre/nye behov blandt de frivillige. Der ligger bl.a. et arbejde i at kunne rumme forskellige typer frivillige. I guiden skelnes der bl.a. mellem tre typer frivillige og tre typer klubfællesskaber. Derudover kommer rapporten med nogle gode råd til at forebygge fremtidige konflikter i klubben. De tre frivilligtyper:

Den ansvarsfulde frivillige

 • Den ansvarsfulde frivillige er mere engageret end andre frivillige og har svært ved at anerkende, at andre ikke er lige så engagerede
 • Han/hun er både pligtorienteret men også social, og det er en dyd at være stabil – Det vil smitte af på de andre medlemmer

Den lejlighedsvise frivillige

 • Denne type frivillige hjælper til, når lysten er til det, og hvis det frivillige arbejde giver mening i en travl hverdag
 • Den lejlighedsvise frivillige binder sig helst ikke i for lang tid, hvis han/hun ikke er motiveret til det

Den meningssøgende frivillige

 • Den meningssøgende frivillige opfatter frivillighed som en mulighed for at gøre en forskel, men der skal være en mening med det frivillige arbejde – Dog er klubfællesskabet stadig af stor betydning for denne type
 • Emner i fokus for denne type frivillige kunne eks. være på ensomhedsproblematikken, forebyggelse af mobning og udviklingen af fællesskaber for alle i klubben

Forskellige typer klubfællesskaber

Derudover skelnes der mellem tre klubfællesskaber:

 • Det robuste klubfællesskab med sine faste normer og stabile miljø
 • Det tilpasningsvenlige klubfællesskab med et fællesskab, der ændrer og udvikler sig efter medlemmernes behov
 • Det dynamiske klubfællesskab, som hele tiden er i udvikling og oppe på tæerne ift. om de når ud til den ønskede målgruppe med deres normer, aktiviteter og foreningskultur

Gode råd i det frivillige arbejdsmiljø

 • Det anbefales at have en klar, indbyrdes forventningsafstemning imellem de frivillige, da der kan være forskellige forventninger til det frivillige projekt
 • Frivillighed bør anerkendes for at motivere flere til at lave frivilligt arbejde – ”Der er brug for netop dig til at løse denne type opgave”
 • Det er vigtigt at kommunikere, når der er afgrænsede arbejdsopgaver – så flere lejlighedsvise frivillige kan hjælpe til
 • For at den meningssøgende frivillige føler sig inkluderet, er det vigtigt at skabe rum for at kunne have egne værdier i det frivillige arbejde – Involvering, klubfællesskab, udsyn, nytænkning og samfundsmæssigt engagement er nøgleordene
 • Endelig anbefales det at udpege en ansvarsperson, som arbejder med at anerkende de frivillige, motivere de frivillige og at skabe et samarbejde om arbejdsopgaverne på tværs af forskelle

Guiden er udgivet af DBU Jylland med udgangspunkt i udvalgte fodboldklubber, nuværende og tidligere frivillige samt andre relevante undersøgelser og erfaringer fra det frivillige miljø. Guiden kan downloades gratis her.

Hos KlubVind er vi interesserede i at hjælpe. Vi hjælper jobsøgende ind på arbejdsmarkedet og vi hjælper alle Danmarks frivillige med finansieringsmuligheder og anden rådgivning til foreningslivet. Siden 2019 har vi fået mere end 25 i arbejde og alle har bidraget med udviklingen af det der i dag er KlubVinds Støttelotterier. 

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email