KlubVind

KlubVind

KlubVind News

Guide til at tiltrække og fastholde frivillige

Frivillige er afgørende for foreningslivet

At engagere frivillige skaber glæde og meningsfuldhed for børn og unge i idrætsforeningerne! Hos KlubVind er fokus rettet mod at fremme frivillighed i idrætsforeningerne. Vi præsenterer her en guide til, hvordan I som forening kan tiltrække og fastholde frivillige.

Af klubvind.dk

Frivilligt engagement i foreningslivet er nøglen til et stærkt socialt fællesskab og øger oplevelsen af meningsfuldhed i hverdagen. Både udøvende trænere og bestyrelsesfrivillige udgør fundamentet for et blomstrende foreningsliv. De gode muligheder for at dyrke idræt i Danmark styrker fællesskabet og folkesundheden.

Klubberne spiller en central rolle i de små lokalsamfund ved at skabe aktivitet og sammenhold. Mange voksne, der engagerede sig i foreningslivet som unge, kan pege på en træner, der gjorde en positiv forskel i deres liv gennem opmuntring og smittende engagement.

“Det bedste ved at være frivillig er at bidrage til fællesskabet. Jeg har dannet mange venskaber i klubben,” deler Mathilde, en frivillig i en idrætsforening.

Frivillighed i dagens Danmark

Det tyder dog på, at frivilligheden i Danmark gennemgår forandringer. Mange danskere er villige til at gøre en forskel i idrætsforeningerne, men der er en stigende efterspørgsel efter fleksibilitet og klare opgaver i det frivillige arbejde. Derfor er det vigtigt, at idrætsforeninger præciserer opgaverne og forventningerne til de frivillige.

De seneste år har set en markant vækst i sociale tilbud og fritidsaktiviteter, hvilket har intensiveret konkurrencen om frivillige. Det er afgørende for foreningerne at tydeliggøre, hvad de kan tilbyde de frivillige og hvordan deres indsats gør en forskel. Opfordringen er at være aktive på sociale medier og aktivt søge rekruttering gennem netværk.

Tips til at tiltrække og fastholde frivillige i din forening

  1. 1. Læg en strategi: Skab overblik over de frivillige, I mangler til specifikke opgaver, og beslut, hvordan I vil rekruttere dem.

  2. 2. Vær synlig omkring behovet: Gå aktivt ud og spørg folk, og vent ikke på, at de melder sig. Opret frivilligopslag på sociale medier, hvor I præcist beskriver, hvad I kan tilbyde.
  3. 3. Ta’ godt imod nye frivillige: Sørg for, at de får en varm velkomst og en god start på deres opgaver i foreningen.

  4. 4. Italesæt det frivillige arbejde positivt: Fokuser på det, der fungerer godt i foreningen, og undlad negativitet. Start med jer selv og vær åbne om, hvad det personligt giver jer at være frivillige.

  5. 5. Definer opgaverne og sæt et tidsestimat: Lad de frivillige vide, hvad opgaverne indebærer, hvilke kompetencer der kræves, og hvor lang tid det forventes at tage. En klar rollefordeling gør det lettere at sige ja.

  6. 6. Åbn foreningen op: Åben kommunikation og samarbejde med lokalsamfundet letter rekrutteringen. Hold Åbent Hus og etabler samarbejder med lokale aktører som kommunen, SFO’er, ældrecentre og fritidsklubber.

  7. 7. Tilbyd et fællesskab: Skab sociale arrangementer for at styrke fællesskabet og fastholde de frivillige i idrætsforeningen.

  8. 8. Ha’ plads til mangfoldighed: Frivilligheden trives bedst med diversitet. Inkluder unge trænere, forældre og pensionister for at udvide målgruppen og gøre rekruttering lettere.

  9. 9. Værdsæt de frivilliges indsats: Ros deres indsats, tilbyd frivilligpleje som udtalelser til unge trænere og sociale arrangementer. Offentlig ros på sociale medier øger opmærksomheden omkring den positive indvirkning af frivilligt arbejde.

Om KlubVind

KlubVind har som mål at styrke idrætsforeningernes økonomi. Vi tilbyder en online platform, som idrætsforeninger kan bruge til at sælge støttelotterier, støttet af sponsorer, med henblik på at skabe indtægt. Foreningen kan enten finde sponsorer selv eller overlade opgaven til KlubVind. Med omfattende erfaring inden for fundraising og sponsoraftaler hjælper vi gerne jeres forening!

KlubVind er en lille midtjysk virksomhed, grundlagt og ledet af Mads Hulgaard i 2019. Historien om KlubVind begyndte i Elev-Nye Idrætsforening, hvor Mads er formand. Udfordringer med at dække daglige udgifter og finansiere nye projekter ledte til ideen om at digitalisere foreningslotterierne, hvilket resulterede i KlubVind. Virksomheden har siden udviklet sig med flere initiativer med det formål at styrke idrætsforeninger.

Læs mere om KlubVind på www.klubvind.dk

Ved spørgsmål om online støttelotterier og fundraisingmuligheder i idrætsforeningen, kontakt Mads Hulgaard på telefon 25101820 eller mail mh@klubvind.dk.

Del indlægget

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email