kr. 3.500,-

kr. 
Kategori:

Online støttelotteri, der kan give op til kr. 20.000,- til jeres klubkasse. Passer godt til den mindre amatørklub, der f.eks. ønsker at sende et hold på en udenlandstur.

Hvis I allerede nu har gjort jer nogle overvejelser om lotteriets udformning, kan felterne udfyldes for en hurtigere og nemmere behandlingsproces. Alternativt finder vi ud af det på et senere tidspunkt.

Med et Simpelt støttelotteri får din klub:

  • En webside dedikeret specielt til støttelotteriet. Websiden skrædersyes med klubbens logo og præsentation af sponsorer/præmier til lotteriet.
  • 4000 lodder, som sælges på lotterisiden i lodpakker af 10 lodder til kr. 50,- og 20 lodder til kr. 100,-. Lotteriet indeholder dermed mellem 200.
    og 400 lodpakker, afhængig af hvordan salget af lodpakker fordeler sig.
  • En støttemulighed til dem i netværket, der ikke er interesseret i lotteriet, men gerne vil støtte foreningen.
  • En administrationsside til lotteriet, hvor din klub ‘live' kan følge med i, hvordan lodsalget forløber m.m.
  • Trækning af lotteriets vindere, når salgsperioden er afsluttet. Trækningslisten offentligtgøres på lotterisiden umiddelbart efter salgsperioden er slut.
  • Vejledning og hjælp, så lotterigennemførelsen kommer til at forløbe så let som muligt.

+  Tillægsmulighed for at for tilpasset stort set alle aspekter af lotteriet efter din klubs ønsker.